Close

Potpisan Sporazum o saradnji između DIH-a IDEMO i Razvojne agencije SIMORA

8 Marta, 2024

U prostorijama Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1 održano je potpisivanje Sporazuma o partnerstvu i saradnji 7. marta 2024. godine između Digitalnog inovacionog hub-a IDEMO i Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SIMORA. Saradnja je formalizovana sporazumom koji su potpisali direktor Inovacionog centra Banja Luka, Drago Gverić i direktor Razvojne agencije SIMORA, Darjan Vlahov.

Potpisivanjem Sporazuma o saradnji, ove dvije institucije imaju za cilj podsticanje inovativnosti, razvoj preduzetništva i unapređenje privrednog okruženja. Predmet saradnje uključuje realizaciju zajedničkih projekata, aktivnosti, uspostavljanje, razvoj i održavanje zajedničkih istraživačkih programa, konferencija i radionica, zajedničko prijavljivanje projekata, domaćih i međunarodnih te stvaranje i podržavanje novih poslovnih prilika.

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova, a kojeg čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA. Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.