Close

Podrška MSP u procesima digitalizacije

7 Novembra, 2023

Digitalni inovacioni hub IDEMO je organizovao radionicu pod nazivom „Podrška MSP u procesima digitalizacije.“ Radionica je bila namijenjena predstavnicima institucija i organizacija koje pružaju podršku MSP.

Cilj radionice je bio prikaz i razmatranje različitih vidova podrške MSP u procesima digitalizacije u MSP.

Predstavnik Agencije za razvoj preduzeća Eda Banja Luka, Goran Janković je sa predstavnicima javnog sektora kritički razmotrio trenutno stanje i mehanizme podrške MSP u procesima digitalizacije, sagledane su prednosti i izazovi u primjeni pojedinih mehanizama podrške i definisani su osnovni pravci aktivnosti i saradnje u pružanju podrške MSP u procesima digitalizacije.

Radionica se organizuje u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova, a kojeg čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA.

Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.