Close

Marketing i promocija

9 Aprila, 2024

Razvojna agencija Republike Srpske
Trg jasenovačkih žrtava 4, Banja Luka
Tel: +387 51 247 516
E-mail: info@rars-msp.org
Web stranica: https://www.rars-msp.org/lat/

Podrazumijeva podizanje svijesti o nužnosti i prednostima digitalne transformacije. Usluga se realizuje prvenstveno kroz učešće na događajima koji su prilagođeni potrebama ciljne grupe i njihovom načinu poslovanja, naglašavaju ključne potrebe i konkretne koristi koje proizilaze iz digitalne tranformacije i uvođenja digitalnih tehnologija.