Close

Razvojna agencija Republike Srpske

Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) osnovana je 2004. godine u skladu sa Zakonom o podsticanju razvoja MSP, kao pravno lice i neprofitna organizacija.

Nadležna je za pružanje podrške osnivanju, rastu i razvoju MSP, pružanje podrške uspostavljanju preduzetničke infrastrukture, podrške lokalnom ekonomskom razvoju, učestvuje u izradi i realizaciji Strategije razvoja MSP i ostalih razvojnih dokumenata. Agencija je, takođe, nadležna za saradnju sa međunarodnim institucijama i učestvovanje u izradi i realizaciji međunarodnih i domaćih programa i projekata za podršku MSP i privrede u cjelini.


Inovacioni centar Banja Luka

Inovacioni centar Banja Luka predstavlja centar za podršku i razvoj preduzetništva u Republici Srpskoj.

ICBL je vodeća snaga u razvoju inovativnog društva u RS/BiH, jaka na polju znanja i tehnologije, snaga koja stvara radna mjesta i bogatsvo. S ciljem da postane glavni pokretač inovativnog društva u Republici Srpskoj i povezivanja nauke i istraživanja sa poslovnim sektorom, ICBL predstavlja temelj inovacija, pružajući relevantne usluge inkubacije i poslovnog razvoja, kao i tržišno orjentisanog stručnog savjetovanja, treninga i konferencijskih prostorija.


Privredna komora Republike Srpske

Privredna komora Republike Srpske, sa područnim komorama Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje, čini jedinstven komorski sistem Republike Srpske.

Komora je nevladina, samostalna, stručno – poslovna organizacija, nezavisna i neprofitna javno – pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Republike Srpske. Aktivnosti Privredne komore RS su, prije svega, usmjerene na zastupanje interesa članica i privrede u cjelini pred organima zakonodavne i izvršne vlasti, kao i na povezivanje privrednika u RS i BiH i unapređenje ekonomskih odnosa privrede RS sa privredama drugih zemalja, stručno osposobljavanje te obezbjeđivanje neophodnih informacija i savjetodavnih usluga za članice Komore.


Elektrotehnički fakultet u Banjaluci

Elektrotehnički fakultet u Banjaluci se razvio iz Elektrotehničkog odsjeka Tehničkog fakulteta u Banjaluci, osnovanog 1962. godine. Kao datum osnivanja Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci uzima se 24.11.1962. godine.

pitanju obrazovanje kadrova u oblasti elektrotehnike i računarstva. Prepoznatljiv je po kvalitetnom nastavnom procesu, rezultatima naučnoistraživačkog rada, kao i po učešću u stručnim i naučnim projektima. S obzirom na to da je kadar koji se školuje na ovom fakultetu vrlo tražen na tržištu i važan za razvoj Republike Srpske, cilj je da se školuje veći broj stručnjaka, uz održavanje i poboljšanje kvaliteta studija na sva tri ciklusa. Vrlo značajan aspekt kojem se poklanja pažnja jeste i naučnoistraživački rad. U tu svrhu preduzimaju se mjere koje se odnose na razvoj naučnih istraživanja na Fakultetu, unapređenje partnerstva s privredom, razvoj međunarodne saradnje na području naučnoistraživačke i stručne djelatnosti te podrška i nagrađivanje za ostvarene rezultate u naučnoistraživačkom radu.


EDA – Agencija za razvoj preduzeća

EDA radi na stvaranju i primjeni znanja potrebnog za razvoj preduzeća i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu zapadnog Balkana. Uspješno kombinuju istraživački pristup kako bi dobro razumjeli kontekst i prirodu problema, i razvojnu podršku koja se fokusira na nove prakse i pronalaženje praktičnih, izvodljivih i inovativnih odgovora na izazove.

EDA radi na istraživanju potreba preduzeća, olakšavanju saradnje između industrijskog i IT sektora u uvođenju digitalnih rješenja, organizovanju poslovnih treninga itd