Close

Završni Događaj Projekta „Inovacije i Digitalizacija Malih i Srednjih Preduzeća u BiH/EU4DigitalSME“ u Sarajevu

11 Jula, 2024

Završni događaj projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u BiH/EU4DigitalSME“ održan je u Sarajevu, obilježivši ključnu prekretnicu za digitalnu transformaciju u Bosni i Hercegovini.

Ovaj značajan projekat, pokrenut i sufinansiran od strane Evropske unije i Vlade SR Njemačke, imao je za cilj uspostavljanje i podršku razvoja Digitalnih inovacijskih habova (DIH) u BiH. Projekat je implementiran od strane GIZ-a, sa fokusom na razvoj ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u malim i srednjim preduzećima (MSP).

Ključni Zaključci sa Događaja:

  • Ulaganja u Digitalne Tehnologije: Digitalne tehnologije omogućavaju preduzećima da budu agilnija, inovativnija i bolje prilagođena izazovima globalnog tržišta.
  • Razvoj Ekosistema: Stvoreni su temelji za budući razvoj ekosistema koji podržava digitalizaciju, što će pomoći MSP-ovima da postignu bolje poslovne rezultate.
  • Budući Koraci: Poslovna zajednica i nadležne institucije trebaju nastaviti raditi na digitalizaciji ekonomskih procesa, što će dovesti do povećanja investicija i zadovoljstva svih zainteresovanih strana.

Ovaj događaj predstavlja značajan korak naprijed za digitalnu transformaciju u BiH i pruža osnovu za dalji napredak i inovacije u ekonomiji.