Close

Uspješno održan DIH IDEMO Hackathon

5 Marta, 2024

Digitalni inovacioni hub IDEMO organizovao je i uspješno održao Hackathon namijenjen studentima Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta 1. i 2. marta 2024. godine. Hackathon je uspješno realizovan u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci gdje su učesnici imali priliku da provedu 24 časa, uključujući i noć.

Timovi su imali na raspolaganju mentorsku pomoć koju su pružali Dijana Vuković Grbić, Igor Pandžić, Bojan Knežević, Vladimir Ćorda i Branko Vasiljević. Mentori su stručnjaci sa iskustvom u IT sektoru, digitalnoj transformaciji i razvoju poslovanja. Njihovo bogato iskustvo i stručnost inspirisali su i pomogli studentima da ostvarite ciljeve i pokažu potencijal.

Zadatak koji su učesnici hackathona rješavali bio je za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa prostorijama, namijenjenih preduzećima iz metaloprerađivačkog i drvoprerađivačkog sektora. Stručna komisija ocjenjivala je timove na osnovu četiri kriterijuma – tehničkog aspekta, inovativnosti, upotrebljivosti i prezentacije.

Tim studenata Elektrotehničkog fakulteta “Udarac u prazno” bio je najuspješniji na DIH IDEMO HACKATHONU u Banjoj Luci. Pobjednički tim koji su činili Filip Beštić, Dejan Simić, Danilo Blažić i Dejan Ikić, uspješno je riješio zadatak hackathona. Prezentovali su aplikaciju koja ima za cilj olakšavanje praćenja i evidencije rada u malim i srednjim preduzećima iz drvoprerađivačkog i metaloprerađivačkog sektora.

Odličan posao su uradli i članovi ekipe “Jahači apokalipse” David Đenadija, Danilo Todorović, Marko Maksimović i Milan Ilišković, koji su po ocjeni stručnog žirija zauzeli drugo mjesto nakon 24-časovnog hackathona.

DIH IDEMO je podržan u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke (BMZ), koji je usmjeren na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).