Close

Usluge validacije robotskih rješenja i servisa

9 Aprila, 2024

Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Ul. Patre 5, Banja Luka
Tel: 051/221-820
E-mail: info@etf.unibl.org
Web stranica: https://etf.unibl.org/

Usluga podrazumijeva kreiranje testnog okruženja za validaciju proizvoda i usluga iz oblasti robotike.

Saradnjom Laboratorije za robotiku i eksternih partnera moguće je validirati prototip robotskog rješenja ili servisa.