Close

Usluge treninga i edukacije

9 Aprila, 2024

Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Ul. Patre 5, Banja Luka
Tel: 051/221-820
E-mail: info@etf.unibl.org
Web stranica: https://etf.unibl.org/

Usluga podrazumijeva kreiranje planova i izvođenje različitih oblika treninga i edukacija.

Sve oblasti obrazovanja koje se izvode na Elektrotehničkom fakultetu mogu biti predmet dodatnih stručnih edukacija i usvršavanja, a to su:

  • Računarstvo
  • Elektronika
  • Telekomunikacije
  • Automatika i robotika
  • Elektroenergetika