Close

Usluga kreiranja i održavanja virtuelne mašine

9 Aprila, 2024

Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Ul. Patre 5, Banja Luka
Tel: 051/221-820
E-mail: info@etf.unibl.org
Web stranica: https://etf.unibl.org/

  • Na osnovu zahtjeva klijenta i analize aplikativnih potreba, definisaće se potrebni resursi virtuelne mašine.
  • Resursi virtuelne mašine odgovaraju nekom od predefinisanih paketa u kontekstu: broja CPU, veličine RAM memorije, veličine hard diska i operativnog sistema.
  • U toku korištenja usluge moguća je nadogradnja ili izmjena resursa virtuelne mašine u skladu sa novonastalim poslovnim potrebama, ali usklađeno sa paketima konfiguracija virtuelnih mašina koje su na raspolaganju.