Close

Umrežavanje

9 Aprila, 2024

Razvojna agencija Republike Srpske
Trg jasenovačkih žrtava 4, Banja Luka
Tel: +387 51 247 516
E-mail: info@rars-msp.org
Web stranica: https://www.rars-msp.org/lat/

Usluga umrežavanja omogućava povezivanje sa ključnim akterima u industriji, stručnjacima, preduzetnicima i potencijalnim poslovnim partnerima na regionalnom i međunarodnom nivou. Usluga se realizuje kroz proaktivno povezivanje putem direktnih kontakata, poslovnih profila, poslovnih susreta i specijalizovanih posjeta. Ova usluga obuhvata i umrežavanje sa drugim EDIH u EU i razmjenu znanja i iskustva.