Close

Uloga digitalizacije u razvoju MSP: Troškovi i dobiti

7 Novembra, 2023

Digitalni inovacioni hub IDEMO je organizovao radionicu: „Uloga digitalizacije u razvoju MSP: Troškovi i dobiti“ za kompanije iz drvopreađivačkog i metaloprerađivačkog sektora koja je održana 30. maja sa početkom u 13 časova u Privrednoj komori RS, Banja Luka, ul. Branka Ćopića 6.

Cilj radionice je bio da upozna učesnike sa procesom digitalne transformacije u MSP i da da odgovore na sljedeća pitanja:

Zašto je potrebno uvođenje digitalnih alata?

Koje su prednosti uvođenja digitalnih alata?

Šta ako kompanija ne uđe u proces digitalne transformacije?

Koji su resursi potrebni za uvođenje digitalnih alata?

Kako identifkovati digitalna rješenja koja je potrebno uvesti kako bi se kompanija razvijala?

Predavač: Milorad Andžić, ekspert za razvoj digitalnih alata za korporativno upravljanje.

Radionica je organizovana u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjerena na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).