Close

Specijalizovane obuke za MSP

9 Aprila, 2024

Privredna komora Republike Srpske
Ul. Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
Tel: 051/439-137
E-mail: nikolinad@komorars.ba
Web stranica: https://komorars.ba/

Usluga podrazumijeva edukacije MSP sa ciljem jačanja kapaciteta za primjenu inovacija.