Close

Specijalizovane obuke i radionice

9 Aprila, 2024

Razvojna agencija Republike Srpske
Trg jasenovačkih žrtava 4, Banja Luka
Tel: +387 51 247 516
E-mail: info@rars-msp.org
Web stranica: https://www.rars-msp.org/lat/

Organizacija specijalizovanih radionica, seminara i info dana u sljedećim oblastima:

  • Pristup finansijama
  • Zaštita intelektualne svojine
  • Internacionalizacija poslovanja
  • Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projektnih prijedloga
  • Usklađivanje pravne i zakonske regulative za poslovanje van granica Republike Srpske/BiH.