Close

Sastanak osoblja DIH-a IDEMO s predstavnicima FundingBox-a

17 Maja, 2024

U prostorijama Inovacionog centra Banja Luka, održan je sastanak između predstavnika DIH-a IDEMO i FundingBox-a 15.5.2024. godine.

Sastanak je započeo pozdravom i predstavljanjem predstavnika organizacija koje čine DIH IDMEO i predstavnika FundingBox-a kako bi se osigurala interaktivnost i aktivno učešće u svim temama koje su bile na dnevnom redu.

Na sastanku je izloženo trenutno stanje projekta DIH IDEMO, dok je FundingBox pružio prezentaciju DIH koncepta, što je omogućilo svim učesnicima da steknu jasniju sliku o svakoj organizaciji i njenom dosadašnjem radu.

Uslijedila je zajednička sesija brainstorminga o misiji i viziji DIH-a IDEMO, gdje su predstavnici DIH-a IDEMO vodili razgovor, ali su svi prisutni imali priliku doprinijeti idejama i vizijama za budući razvoj projekta.

DIH IDEMO je podržan u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke (BMZ), koji je usmjeren na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).