Close

Radionica “Programi finansiranja i tehničke podrške inovacijama u MSP sa fokusom na robotiku i vještačku inteligenciju”

6 Novembra, 2023

Cilj radionice je bio predstavljanje primjene robotike i vještačke inteligencije u poslovanju proizvodnih preduzeća i primjeri podrške unapređenja poslovanja u proizvodnim preduzećima kroz DIH.

Prof. dr. Kosta Jovanović sa Elektrotehničkog fakulteta sa Univerziteta u Beogradu je u okviru svoje prezentacije objasnio razloge zašto treba investirati u industrijske robote; naveo primjere primjene robota u industriji, objasnio kakvi su danas trendovi upotrebe robota; osobine industrijskih robota i upoznao učesnike radionice sa novim robotskim tehnologijama. Takođe je učesnicima na radionici objasnio koncept DIH-a i predstavio Belgrade Robotics Hub. Za kraj svoje prezentacije je upoznao učesnike sa aktuelnim projektima podrške firmama i otvorenim pozivima za finansiranje inovacija u malim i srednim preduzećima.

Nikolina Dorontić Alibabić je predstavila Digitalni Inovacioni Hub – Idemo, njegovu strukturu, aktivnosti i katalog usluga. Takođe je predstavila i Centar za digitalnu transformaciju (CDT PKRS) i njegove aktivnosti na polju digitalne transformacije MSP.

Zoran Đurić, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci je učesnicima predstavio dostupne servise poslovne podrške koje nudi fakultet i mogućnosti saradnje poslovne i akademske zajednice.

Radionica je organizovana u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).