Close

Provođenje istraživanja i izrada javnih politika

9 Aprila, 2024

Eda – Agencija za razvoj preduzeća
Ul. Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, BiH
Tel: 051/300-241; f: 051/318-838
E-mail: eda@edabl.org
Web stranica: www.edabl.org

Usluga podrazumijeva provođenje istraživanja primjenom adekvatnih metoda i instrumenata i pružanje tehničke podrške u pripremi javnih politika – strategija razvoja.