Close

Pristup laboratorijama Elektrotehničkog fakulteta

9 Aprila, 2024

Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Ul. Patre 5, Banja Luka
Tel: 051/221-820
E-mail: info@etf.unibl.org
Web stranica: https://etf.unibl.org/

Usluga podrazumijeva pristup laboratorijama za različite oblasti elektrotehnike i računarstva.
Laboratorije posjeduju određene resurse iz oblasti:

  • Računarstva
  • Elektronike
  • Telekomunikacija
  • Automatike i robotike
  • Elektroenergetika