Close

Pristup finansijama

9 Aprila, 2024

Razvojna agencija Republike Srpske
Trg jasenovačkih žrtava 4, Banja Luka
Tel: +387 51 247 516
E-mail: info@rars-msp.org
Web stranica: https://www.rars-msp.org/lat/

Usluge pristupa finansijama prvenstveno su usmjerene na informisanje i osnovno savjetovanje u vezi sa mogućnostima grantova za istraživanje i razvoj. To su grantovi kao što su Horizon Europe fond, fondovi EU i druge mogućnosti finansiranja kako na nivou Republike Srpske i BiH, tako i na međunarodnom nivou. Pored toga, ova usluga podrazumijeva i koordiniciju između potencijalnih partnera (MSP, veće kompanije) za pokretanje zajedničkih industrijskih projekata bez javnog finansiranja. Takođe pod ovom uslugom se podrazumijeva i povezivanje krajnjih korisnika sa potencijalnim partnerima/investitorima na međunaordnom nivou.