Close

Povezivanje zainteresovanih učesnika u DIH IDEMO ekosistemu putem Kataloga usluga

9 Aprila, 2024

Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Ul. Patre 5, Banja Luka
Tel: 051/221-820
E-mail: info@etf.unibl.org
Web stranica: https://etf.unibl.org/

Usluga podrazumijeva:

  • Kreiranje, održavanje i hostovanje Kataloga usluga učesnika u DiH IDEMO ekosistemu
  • Mogućnost pregledanja Kataloga usluga i preusmjeravanje zainteresovanih na web stranice partnera DIH-a i IT kompanija
  • Privlačenje zainteresovanih učesnika DiH ekosistema sa fokusom na unapređenje informaciono-komunikacione infrastrukture, sa Elektrotehničkim fakultetom kao nosiocem analize, projektovanja i nadzora implementacije tehničkih rješenja.