Close

Podrška uvođenju inovacija u MSP

9 Aprila, 2024

Eda – Agencija za razvoj preduzeća
Ul. Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, BiH
Tel: 051/300-241; f: 051/318-838
E-mail: eda@edabl.org
Web stranica: www.edabl.org

Program podrazumijeva pripremu i implementaciju projekata koji su usmjereni na podršku uvođenju inovacija u MSP, kao i izvođenju potrebnih istraživanja, analiza, dizajniranje i implementaciju projekata koji su finansirani iz donatorskih i EU fondova.