Close

Podrška u procesu prelaska na proizvodnju sopstvenih proizvoda

9 Aprila, 2024

Eda – Agencija za razvoj preduzeća
Ul. Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, BiH
Tel: 051/300-241; f: 051/318-838
E-mail: eda@edabl.org
Web stranica: www.edabl.org

Pružanje podrške firmama koje su se odlučile na formiranje i proizvodnju sopstvenih proizvoda, u oblastima marketinga, zaštite intelektualne svojine, uvođenja tehničkih standarda, povezivanje sa konsultantima, itd. Podrška je zasnovana na primjeni projektnog menadžmenta u aktivnostima koje nisu dio svakodnevnih aktivnosti preduzeća.