Close

Podrška u digitalnom marketingu i razvijanju online prisustva

9 Aprila, 2024

Eda – Agencija za razvoj preduzeća
Ul. Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, BiH
Tel: 051/300-241; f: 051/318-838
E-mail: eda@edabl.org
Web stranica: www.edabl.org

Usluga podrazumijeva savjetovanje i podršku u razvoju strategije digitalnog marketinga (Digital Marketing Strategy), uključujući sadržajnu strategiju (Content Strategy), upravljanje online reputacijom i optimizaciju društvenih medija.