Close

Održana posjeta MSP podržanim projektom EU4DigitalSME

27 Marta, 2024

Članovi osoblja DIH-a IDEMO i predstavnik GIZ-a posjetili su 26. marta tri firme koje su izabrane za pružanje tehničke i stručne podrške u okviru projekta EU4DigitalSME. Posjeta je realizovana u laktaškoj firmi Royal Boden, kao i banjalučkim firmama Maxmara i Radukić RDM.

Za firmu Royal Boden uvedeno je digitalno softversko rješenje za online promociju, a u firmama Radukić RDM i Maxmara izvršene su usluge prikupljanja informacija i podataka, analize, kreiranje i instalacije softvera, obuke i slično.

Predstavnici podržanih preduzeća izrazili su zadovoljstvo pruženim uslugama i planiraju nastavak saradnje sa DIH-om IDEMO.

Podrška preduzećima je organizovana u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjerena na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).