Close

Održana obuka upravljanja projektnim ciklusom za osoblje DIH-a IDEMO

8 Marta, 2024

U prostorijama Inovacionog centra Banja Luka, održana je obuka upravljanja projektnim ciklusom u periodu od 7.2. do 21.2.2024. godine za osoblje DIH-a IDEMO sa fokusom na pripremu i implementaciju projekata finansiranih iz EU fondova.

Predavač, Mišel Pavlica, održao je šest sesija u trajanju od četiri sata tokom kojih je polaznicima govorio o svim fazama projektnog ciklusa, pristupu logičkog okvira i mehanizmima finansiranja iz EU fondova. Obuka je bila interaktivnog tipa, a polaznici su dobijali i zadatke koje su radili uz pomoć predavača.

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova, a kojeg čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA. Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

Predstavnici svih članova konzorcijuma su učestvovali na obuci. 

DIH IDEMO je podržan u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke (BMZ), koji je usmjeren na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).