Close

Održana obuka ,,Digitalni marketing’’ za članove osoblja DIH-a IDEMO

8 Aprila, 2024

U prostorijama Inovacionog centra Banja Luka u martu je održana obuka iz oblasti digitalnog marketinga za osoblje DIH-a IDEMO.

Predavač Borislav Vukojević održao je tri sesije, u trajanju od četiri i po sata. Posljednji dan obuke održao se online. Učesnici obuke mogli su slušati o digitalnom marketing, SEO i SEM-u, content marketingu, email marketingu, social media marketingu, alatima i sličnim temama.  

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova, a kojeg čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA. Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

Predstavnici svih članova konzorcijuma su učestvovali na obuci.

DIH IDEMO je podržan u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke (BMZ), koji je usmjeren na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).