Close

Održana obuka ,,Agile upravljanje projektima’’ za članove osoblja DIH-a IDEMO

18 Marta, 2024

U prostorijama Inovacionog centra Banja Luka, održana je obuka iz oblasti Agile upravljanja projektima u periodu od 1.3. do 16.3. godine za osoblje DIH-a IDEMO.

Predavači Aleksandar Drenovac i Dejan Tomić održali su četiri sesije u trajanju od četiri sata, uključujući teorijske osnove i praktičnu primjenu. Predavači su govorili o Agile metodologiji, Kanban metodologiji i Scrum okviru.

Obuka je obuhvatila teme poput osnova Agile upravljanja projektima i primjene Agile pristupa u upravljanju projektima, pregled Agile metoda, planiranje i pokretanje projekta, procjene, planiranje i monitoring iteracija Agile projekta, vođenje Agile timova, upravljanje uključivanja relevantnih subjekata u Agile projekat i sl.

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova, a kojeg čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA. Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

Predstavnici svih članova konzorcijuma su učestvovali na obuci.

DIH IDEMO je podržan u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke (BMZ), koji je usmjeren na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).