Close

Održan Webinar Digitalna transformacija

30 Maja, 2024

Digitalni inovacioni hub IDEMO održao je webinar ,,Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća’’ 30. maja 2024. godine. Predavač je bio Dragan Vučić (Cyclos Systems).

Tema webinara bila je: Praktični vodič za pripremu transformacije, a govorilo se o mnogim aspektima digitalne transformacije, resursima, tehnologiji i sl. Učesnicima su pružene sveobuhvatne informacije i praktični savjeti za uspješan prelazak u digitalno doba.

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“. DIH IDEMO čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA.

Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

Projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).