Close

Obezbjeđenje infrastrukture

9 Aprila, 2024

Inovacioni centar Banja Luka
Ul. Mladena Stojanovića 4, Banja Luka
Tel: 051/340-606
e-mail: trening@icbl.ba
Web stranica: https://icbl.ba/

Iznajmljivanje moderno opremljene računarske sale koja ima kapacitete za organizaciju različitih događaja – treninga, edukacija i sl.