Close

Obezbeđenje infrastrukture

9 Aprila, 2024

Privredna komora Republike Srpske
Ul. Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
Tel: 051/439-137
E-mail: nikolinad@komorars.ba
Web stranica: https://komorars.ba/

Usluga podrazumijeva iznajmljivanje moderno opremljenih sala za konferencije i edukacije, sa multimedijalnim sadržajem po najnovijim tehnologijama i kabinama za prevođenje.