Close

Mentoring

9 Aprila, 2024

Razvojna agencija Republike Srpske
Trg jasenovačkih žrtava 4, Banja Luka
Tel: +387 51 247 516
E-mail: info@rars-msp.org
Web stranica: https://www.rars-msp.org/lat/

Pružanje podrške u upravljanju poslovanjem, asistirajući MSP u razjašnjavanju poslovne vizije i usklađivanju njihovih dugoročnih ciljeva. Ovu uslugu mogu koristiti mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici. Podršku se ostvaruje kroz direktni kontakt i pomaže preduzećima da sagledaju svoje poslovanje, definišu potencijal za rast i kreiraju strategiju za dalјi razvoj.