Close

Izvršena nabavka opreme za Elektrotehnički fakultet u okviru projekta EU4DigitalSME

29 Januara, 2024

DIH IDEMO je u okviru projekta EU4DigitalSME uspješno realizovala nabavku opreme za Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. 

Nabavljena je platforma za virtuelizaciju  koja je realizovana u formi klastera sa dva čvora, odnosno servera. 

Za realizaciju ovakve platforme bilo je neophodno postojanje dijeljenog storage sistema. Storage sistem je dostupan svim čvorovima klastera što je omogućilo napredne funkcije platforme za virtuelizaciju. Bilo je potrebno obezbijediti i neprekidno napajanje UPS i profesionalno rješenje za backup do 10 virtuelnih mašina. Za potrebe realizacije platforme za virtuelizaciju bilo je neophodno da se nabavi hardverska oprema, kao i odgovarajući softver za virtuelizaciju i back-up. Dodatna hardverska oprema se sastoji se iz storage sistema odgovarajućeg kapaciteta i dva servera odgovarajućih performansi.

Planirano je kreiranje protokola za korišćenje kupljene opreme u narednom periodu.

Aktivnost nabavke opreme je organizovana u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjerena na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).