Close

Izrada IT rješenja za MSP

9 Aprila, 2024

Eda – Agencija za razvoj preduzeća
Ul. Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, BiH
Tel: 051/300-241; f: 051/318-838
E-mail: eda@edabl.org
Web stranica: www.edabl.org

Usluga podrazumijeva mogućnost izrade digitalnih rješenja za MSP, kao što su web stranice, web shop-ovi, baze podataka i slično.