Close

Izgradnja inovacionog ekosistema

9 Aprila, 2024

Privredna komora Republike Srpske
Ul. Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka
Tel: 051/439-137
E-mail: nikolinad@komorars.ba
Web stranica: https://komorars.ba/

Usluga podrazumijeva:

  • Učenja o ekosistemima, mapiranje ekosistema, zastupanje interesa MSP u procesu kreiranja politike, razvoja strategije i umrežavanja sa mezo institucijama i donosiocima odluka.
  • Praćenje najnovijih trendova, tehnologija i inovacija u relevantnim tehnološkim sektorima.
  • Upoznavanje sa aktivnostima i obilazak DIH-ova u regionu koji je po svom organizovanju, kao i uslugama, sličan DIH-u IDEMO.
  • Podrška u pronalaženju DIH-ova u regionu i finanasijska podrška za realizaciju ove aktivnosti.