Close

Izabrano 10 MSP za pružanje podrške u okviru projekta EU4DigitalSME

27 Decembra, 2023

U okviru projekta EU4DigitalSME prethodno je objavljen javni poziv čiji je predmet bio pružanje tehničke (stručne) podrške zainteresovanim privrednim društvima iz kategorije MSP u Republici Srpskoj u privatnom vlasništvu, s ciljem uvođenja digitalnih rješenja u oblastima za koje MSP izraze interes. Javni poziv je bio usmjeren MSP iz sektora metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije.

Izvršena je selekcija 10 firmi koje su se prijavile, a to su:

  • Maxmara,
  • Niwex,
  • Royal Boden,
  • Aurora Plus,
  • Euro.Profil,
  • Flor,
  • Manera,
  • Novoform,
  • Radukić i
  • Tikt.

Podrška preduzećima je organizovana u okviru projekta EU4DigitalSME, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjerena na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).