Close

DIH IDEMO i Zanatsko preduzetnička komora regije Banja Luka potpisali Memorandum o saradnji

31 Maja, 2024

Digitalni inovacioni hub IDEMO i Zanatsko preduzetnička komora regije Banja Luka potpisali su Memorandum o saradnji 31.5.2024. godine u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka.

Memorandum su potpisali Žana Arsić, predsjednica Zanatsko preduzetničke komore regije Banja Luka i Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banja Luka.

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“. DIH IDEMO čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA.

Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

Projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).