Close

DIH IDEMO i Unija poslodavaca RS potpisali Memorandum o saradnji

30 Maja, 2024

Digitalni inovacioni hub IDEMO i Unija poslodavaca Republike Srpske potpisali su Memorandum o saradnji 29.5.2024. godine u prostorijama Privredne komore Republike Srpske.

Memorandum su potpisali Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

IDEMO je jedan od podržanih digitalnih inovacionih hubova u okviru projekta „Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća/EU4DigitalSME“. DIH IDEMO čine Inovacioni centar Banja Luka, Razvojna agencija Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Agencija za razvoj preduzeća EDA.

Cilj digitalnog inovacionog huba IDEMO je da malim i srednjim preduzećima pruži stručnu podršku u procesu digitalne transformacije.

Projekat koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), usmjeren je na uspostavljanje i podršku razvoju digitalnih inovacionih hub-ova (DIH) u Bosni i Hercegovini. Projekat implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).