Close

O Nama

Cilj DIH-a IDEMO je stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja koje će omogućiti digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća iz sektora za preradu drveta i metala uz podršku IKT kao prateće industrije.  Drvoprerada i metaloprerada su dva najzastupljenija sektora u Republici Srpskoj i BiH. Projekat pokriva regije gradova Banje Luke, Prijedora i Doboja.

Krajnji cilj je poboljšanje konkurentnosti industrijskih malih i srednjih preduzeća iz regiona na globalnom tržištu, prije svega EU. Koristeći evropsku mrežu DIH domaća preduzeća imaće mogućnost za uspostavljanje regionalne saradnje,  istraživanja i realizaciju inovativnih projekata sa EU partnerima.

Misija i Vizija

Misija: Unapređenje konkurentnosti industrijskih malih i srednjih preduzeća iz regiona u globalnim lancima vrijednosti (u vezi sa tržištima EU) primjenom digitalnih inovacija i pomaganjem malih i srednjih preduzeća iz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija da istraže i otvore nova tržišta digitalizacije u zemlji.

Vizija: IDEMO prepoznat kao ključni pokretač digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća.

Usluge

Šta nudi DIH IDEMO?

Testiranje prije investiranja - Sticanje iskustva po pitanju naprednih digitalnih tehnologija, softvera i hardvera u cilju shvatanja novih poslovnih prilika i investicija.

Podrška pri pronalasku investitora - Pružanje informacija o različitim mehanizmima finansiranja i omogućavanje pristupa investitorima.

Sticanje novih vještina - Održavanje i organizacija obuka za sticanja digitalnih i poslovnih vještina.

Umrežavanje i ekosistem inovacija - uspostavljanje okvira za saradnju kojim se omogućava prenos znanja I tehnologija između krajnjih korisnika.

Detaljnu listu usluga pogledajte u našem KATALOGU.

Usluge detaljno

Novosti

Kontaktirajte nas